Logo
07 Feb 2020

ประกาศ ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY

ประกาศผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY สุดพิเศษกับ YoungOhm ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน นี้ 
.

1. จีรวรรณ คุณะเพิ่มศิริ
2. ภูริพัฒน์ 
3. จักรกฤษณ์ ศรีสมุทร
4. พงศธรณ์ ศศิพิกุลพงศ์
5. ศุภฤกษ์ ชีวโกเศรษฐ
6. ปัญญวัชญ์ มลมาลา
7. ธนวันต์ บะมาลา
8. จิรภัคร นุตาสน
.
***ผู้โชคดีจะต้องมาแสดงตัวที่บริเวณหน้าร้าน DND EKAMAI พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสินค้าจาก “ATMOS TOUR LIFE COLLECTION” ชิ้นใดก็ได้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้เวลา 22.45 น.****

07 Feb 2020
ประกาศ ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY
07 Feb 2020
HO..HO…HO คริสต์มาสปีนี้ ให้ atmos santa มาช่วยเลือกไอเทมสุดพิเศษกันถอะ