ประกาศ ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY

ประกาศ ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY
27 November 2019

ประกาศ ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY

ประกาศผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลานเซ็นงาน ATMOS TOUR LIFE LAUNCH PARTY สุดพิเศษกับ YoungOhm ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน นี้
.

1. จีรวรรณ คุณะเพิ่มศิริ
2. ภูริพัฒน์
3. จักรกฤษณ์ ศรีสมุทร
4. พงศธรณ์ ศศิพิกุลพงศ์
5. ศุภฤกษ์ ชีวโกเศรษฐ
6. ปัญญวัชญ์ มลมาลา
7. ธนวันต์ บะมาลา
8. จิรภัคร นุตาสน
.
***ผู้โชคดีจะต้องมาแสดงตัวที่บริเวณหน้าร้าน DND EKAMAI พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสินค้าจาก “ATMOS TOUR LIFE COLLECTION” ชิ้นใดก็ได้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้เวลา 22.45 น.****

Copyright 2018 © Atmos (Bangkok) Co., Ltd. All rights reserved.